Правила за ползване на zdravisimo.bg

Сайта zdravisimo.bg, собственост на фирма “ИНЕР БЮТИ” ЕООД, и информацията, предлагана в него, функционират при описаните по-долу правила.

Моля, прочетете внимателно общите условия по-долу преди да използвате сайта zdravisimo.bg
За използването на този сайт, Вие се съгласявате безусловно с тези правила и условия.
Общите условия могат да бъдат променени по всяко време чрез актуализиране на настоящия сайт. Тези промени влизат в сила незабавно и са задължителни за всички потребители/клиенти.

Влизайки в сайта, потребителите се съгласяват да спазват представените общи условия, както и приложимите закони.

Юридическа информация

“ИНЕР БЮТИ” ЕООД е вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК: 205541595, със седалище и адрес на управление гр.Благоевград, жк.Еленово 127 ет.5 и център за работа с клиенти на адрес: гр. Благоевград, ул. “Марица” №14

Всички права са регистрирани съобразно законите на Република България и съобразени с международните закони. С използването на zdravisimo.bg и информацията в него, Потребителят изразява безусловното си съгласие с настоящите Общи условия, срещу което получава правото да използва безплатно сайта за лични и нетърговски цели. Aко Потребителят не е съгласен с едно или повече от правилата за използване на zdravisimo.bg той има право да се въздържа от използването му.

Съдържанието, текстовете, снимките, статиите, логото и всички останали материали са интелектуална собственост на “ИНЕР БЮТИ” ЕООД и всички тези материали могат да бъдат използвани само за лични цели с нетърговска цел при следните правила:

Всеки е свободен да споделя материал, единствено, ако последния е с връзка/линк към неговия първоизточник (конкретната url страница на zdravisimo.bg).

Всички злоупотреби срещу “ИНЕР БЮТИ” ЕООД са строго забранени.

Права и задължения съгласно Закона за Защита на потребителите

Съгласно ЗЗП, “ИНЕР БЮТИ” ЕООД е длъжно и Ви предоставя свободно следната информация:
1. името и адреса на фирмата
2. основните хактеристики и цената на предлаганите стоки
3. начините за плащане и доставка

Сигурност и достъп

Сайта zdravisimo.bg съдържа най-съвременните и утвърдени приложения и технологии за сигурност, които се отнасят до личната информация на Потребителя.

 “ИНЕР БЮТИ” ЕООД си запазва правото да прекъсва достъпа до определен материал или целия сайт за неограничен период от време, планирано или инцидентно, без да носи отговорност за евентуално настъпили в следствие на спирането вреди за Потребителя.

Информиране на потребителя

Посочената на zdravisimo.bg информация е обща и абстрактна. Актуалността й се следи от “ИНЕР БЮТИ” ЕООД, но са възможни пропуски по отношение на частични или дори цялостни промени, вкючително в законодателния режим. В случай на забелязани несъответствия между посочената в сайта информация и законодателството в Република България или Европейския съюз, Потребителят има възможност да се обърне към “ИНЕР БЮТИ” ЕООД и да посочи несъотвествието. “ИНЕР БЮТИ” ЕООД си запазва правото да провери подадения сигнал и в случай на необходимост да предприеме действия за отстраняването му.

Отговорност

Информацията и продуктите на този сайт не са предназначени за диагностика, лечение или превенция на заболявания и здравословни проблеми.

Информацията, намираща се на zdravisimo.bg, по никакъв начин не бива да бъде интерпретирана като консултация. Всякакви действия на Потребителя, свързани със защита на неговите права и законни интереси, следва да бъдат направени след надлежна консултация със специалист в областта.

Информацията, предоставена на сайта zdravisimo.bg, може да бъде обща и абстрактна. Правилното й прилагане в практиката зависи от правилната, включително правна квалификация на множество факти и от конкретната житейска ситуация, които може да не бъдат описани на сайта zdravisimo.bg. Това е причината, поради която “ИНЕР БЮТИ” ЕООД не носи никаква отговорност, в случай че Потребителят приложи информацията в различна, по-сложна ситуация или ситуация със специфики, в резултат на което за Потребителя настъпят вреди.

Сравнение на продукти

Нашият онлайн магазин използва така наречените „Бисквитки“ Научете повече за нашата политика за поверителност и нашата политика за Бисквитки