Кой е д-р Бах и как да имате по-щастлив живот с помощта на неговите Цветни есенции

16.06.2022 10:30:35

Кой е д-р Бах и как да имате по-щастлив живот с помощта на неговите Цветни есенции

През 1936г. английският лекар Едуард Бах изгражда една естествена система за лечение. Създадената от него терапия се основава на дълбокото познаване  и разбиране на вътрешния живот на човека и на душевната дисхармония, която е в основата на нашите болести и проблеми. Позитивното й послание е че за всеки един от нас има път към хармоничен и пълноценен живот и всеки, който желае може да го постигне. Терапията е безвредна и няма странични ефекти. Основният й принцип е „Лекувай болния, а не болестта“. Тя е насочена към човека в неговата цялост и главната й идея е, че причината за болестите са негативните емоционални състояния, а не обратното. Терапията ни предлага “път към душевна хармония“, защото само при напълно възстановена такава, можем да достигнем до истинското здраве.

Какво ще намерите на следващите страници:

КОЙ Е Д-Р БАХ

Едуард Бах е роден на 24.09.1886 г. близо до Бирмингам, Англия, като първото от трите деца в семейството. Tой бил едно чувствително дете, което обичало природата и одухотворявало всяко нещо. Това негово качество го направило съпричастен към болките на другите до такава степен, че още на шест години той взел решение да стане лекар, за да облекчава човешките страдания. 

Преди да завърши медицина, Бах е работил в леярната на баща си.  Там той имал възможността да наблюдава физическите болести на работниците и свързаните с тях душевни конфликти. Това засилило неговото желание да помага на хората и в крайна сметка през 1912г. той се дипломирал като лекар в Лондон.
Бах мечтаел за една по-различна медицина, затова търсел решението в природата. Вследствие на голямата си чувствителност той бързо си дал сметка, че лекарската практика е механична и обезличаваща пациентите. Неговите колеги се съсредоточавали върху болестта, симптома и лечението му, но не обръщали никакво внимание на личността и емоционалните нужди на паци­ента. Още тогава той считал, че трябва да бъде лекуван болният, а не болестта му, защото всяко човешко същество е един отделен свят.         Д-р Бах забелязал, че едно и също лечение действа по-различен начин върху пациенти с едни и същи заболявания, докато близки по характер пациенти реагират сходно на процеса на лечение. Така стигнал до извода, че личността на пациента е по-важна от лечението на телесните симптоми. Освен това той забелязал, че лечебния процес често е болезнен и има само временни резултати. Това го довело до убеждението, че истинското лечение трябва да бъде меко, безболезнено и благоприятно.

През 1917 г. на Бах е поставена диагноза “бързоразвиващ се рак” и са му давали само три месеца живот. Той знаел, че напрегната му работа, недостатъчния сън и емоционалното напрежение също спомагат за това. Но за учудване на всички, той започнал забележимо да се оправя. От състоянието му го извадила огромната необходимост да изпълни онова, което смятал за своя мисия в живота. Въз основа на собствения си опит, той разбрал, че всепоглъщащия интерес, силната любов и ясната цел в живота са основните фактори, които носят щастие на земята.
         След завършване на образованието си той става асистент в отделението по бактерио­логия и имунология и се занимава с връзката между бактериите в човешкия чревен тракт и някои прояви на хроничните болести. Той успя­ва да култивира в лабораторията си различни бактериални колонии и да създаде серия от ваксини, ко­ито инжектира на някои пациенти. Но все още бил неудовлетворен, защото не искал да използва игли или болестотворни препарати, за да лекува хората.
         След излекуването си през 1918 г. д-р Бах е наз­начен в Хомеопатичната болница в Лондон, където се запознава с работата на д-р Самуел Ханеман и остава поразен, че преди един век била открита връзка между хроничните болес­ти и чревните интоксикации. За разлика от Бах, Ханеман не лекувал с бактерии, а с билки, расте­ния, мъхове, отрови и метали в минимални коли­чества. Д-р Бах е ентусиазиран, защото разбира, че ако обедини откритията на Ханеман със собствените си, би постигнал забележителни резултати. В труда на Ханеман “Органон”, той открил онова, което било основен принцип на истинското лечение: “ЛЕКУВАЙ БОЛНИЯ, А НЕ БОЛЕСТТА”
         Вдъхновен от хомеопатията, д-р Бах успява да изготви нови ваксини, които вече се приемат орално. Тези ваксини, наречени “нозоди” разре­шават успешно стотици случаи на хронични болести. Той открил, че седемте групи бактерии съвпадат със седем различни човешки типове. Когато лекувал пациентите си с нозодите въз основа на личния им темперамент, той получавал отлични резултати. Този метод на диагностициране му допаднал повече от всички други, тъй като предписвал лечението в съответствие по-скоро с характера на пациента, а не с физическите симптоми. Нозодите били много ефикасни, но въпреки постигнатите успехи самият той все още не бил доволен от това лечение. Макар че нозодите се приготвяли по хомеопатичен начин, все пак не му допадаа идеята едно лекарство да се изработва от болестотворен продукт. Затова той се отдръпнал от хомеопатията или, както сам казва, решил да направи още една крачка напред.
         Д-р Бах решава да задълбочи изучаването на психо­логическия аспект на болестите. По това вре­ме неговата гениалност става всепризната и той дори е наречен „втория Ханеман”. Междув­ременно отваря лаборатория и офис за кон­султации за бедните. Той работи много и прави множество експерименти: търси причините за болестите в бактериите, в храненето и в психологическото поведение на пациентите. Той силно вярвал, че истинското лечение не може да се открие в лабораториите, а сред природата и затова изоставил медицинската си практика, за да търси сред поляните и горите една по-проста и по-естествена лечебна система.
         Едно от най-важните открития на д-р Бах е разделянето на хората на 12 групи. Това прозрение го споходило внезапно, когато веднъж бил поканен на вечеря в голяма банкетна зала. Като при всеки истински гений, много от откритията му се появявали като проблясък, като вдъхновение и осъзнаване. Д-р Бах отишъл там без особено желание и за да не му е скучно, започнал да наблюдава хората около себе си. Така разбрал, че всички хора могат да бъдат разделени на няколко различни групи, като забелязал, че всеки присъстващ в тази зала може да се причисли към една или друга група. В резултат на наблюденията си от тази вечеря, той определил 12 човешки типа според 12 архетипни модела на поведение. После, когато започнал да обикаля из полето, за да търси лечебни растения, той вече знаел какво търси. Знаел човешките типове и емоционални състояния и като цяло имал представа от качествата на растенията, които биха могли да излекуват тези състояния.

От 1930 г. той изоставя студиото и лабораторията си в Лондон и заед­но с асистентката си Нора Уикс започва търсенето и приготвянето на първите девет, от т. нар. „дванайсет лечителя”. Приготвянето на есенциите става по слънчевия метод. Той описва откритията и философията си в книгата “Излекувай  себе си”, коя­то остава основно произведение на неговия труд. Бившите му колеги започват да използ­ват цветните есенции при лечението на болни и го окуражават да продължи работата си.
         През 1931 г. Бах открива останалите три лека от серията на „дванайсетте лечителя”. Той вече е абсолютно убеден, че може да замести всичко, което е получил от бактериите с прос­тите есенции, извлечени от цветя. По това време публикува и книгата си “Дванадесетте лечителя и други лекове”.
         На 43-годишна възраст за него започва нов живот. Той се отдава на дълги разходки по гори и поляни в търсене на треви и цветя, които биха могли да му бъдат полезни. Естествено, че фитотерапията не е била новост, но д-р Бах е убеден, че цветовете са много по-ефикасни от билките, защото притежават целия енергиен код на растенията. Те работят на едно по-фино и дълбоко ниво и променят негативното психо­логическо състояние на личността. Резулта­тите от лечението с неговите цветни есен­ции са много успешни, но все още липсва нещо: между пациентите, които изпитват еднаква негативна емоция, някои не реагират така доб­ре на един и същи лек. Така Бах си дава сметка, че негативните емоции имат различни нюанси: съществува страх от нещо конкретно, както и страх, който е неясен и необясним; съществува горда самота и самота, която е много изстрадана и т. н.
         Д-р Бах продължава да търси нови цветя, които да лекуват всички варианти на душевните със­тояния. През следващата 1933г. д-р Бах открил онова, което нарекъл “седемте помощници”. Те били подходящи за умствени състояния, които се проявяват по-остро от онези в групата на 12-те лечителя, както и за хронично болни хора, които са загубили надежда.
         Междувременно неговата чувствителност започва да расте екстремно – изживени негативни състояния го водят към изнамиране на съответното растение. След приемане на екстракта от него симптомите на болестта изчезват само за няколко часа. С помощта на Нора Уийкс д-р Бах намира последните 19 лечебни средства. Така през 1935 г. цветните есенции вече са 38 на брой.
         През 1936г. д-р Бах счита, че системата за ле­чение е  затворена, а делото му е окончателно завършено. Той изнася лекции в цялата страна, за да разпространи откритията си и терапията си пред по-широка публика.  
         На 27.11.1936 г. Едуард Бах умира по време на сън.

КАК ДЕЙСТВАТ ЦВЕТНИТЕ ЕСЕНЦИИ НА Д-Р БАХ

"Тези лекове действат така, че да повишат нашите вибрации и да отворят каналите ни за възпримане на Духовния Аз; да изпълнят нашата същност с онази конкрeтна добродетел, от която се нуждаем, и да отмият от нас грешките, които ни причиняват вреда. Те могат, подобно на хубавата музика или на всяко друго нещо, великолепно и възвишено, което ни носи вдъхновение, да извиси нашата истинска природа и да ни въздигне по-близо до нашия дух и тъкмо по този начин да ни донесе покой и облекчение на нашите страдания. Те лекуват не като атакуват болестта, а като изпълват телата ни с красивите вибрации на Висшата Природа, в присъствието на която болестта се стопява като сняг на слънце." д-р Бах

За да разберем действието на Цветните есенции, трябва да хвърлим поглед върху устройството на човека и произхода на болестта. Последната по своето естество не е материална – тя се корени най-вече в емоционалното ниво на аурата и в несъзнателните ни реакции, които биват блокирани или прекалено стимулирани.

         Аурата е биоенергийното поле от фина енергия, ограждащо физическото тяло на човекТя се състои от седем слоя или още наречени седем енергийни тела, които са взаимосвързани и взаимопроникващи се. Всяко едно от тях трепти със съответната специфична честота.  Аурата има овална форма и се състои от красиви цветове, които се променят непрекъснато в зависимост от нашите мисли и чувства, здравословно състояние и начин на живот. Въпреки това, тя има един основен цвят, който се запазва непроменен. Когато тя е здрава и цяла, това означава, че нашите чакри функционират правилно и енергийния баланс в тялото е добър, но ако се получат изкривявания на трептенията между различните нива на биоенергийното поле, нейната цялост е нарушена и това оказва влияние върху нашето физическо, емоционално и психическо състояние.

         На първото равнище на аурата са локализирани чакрите като места, които събират и разпределят енергията. Те са във връзка с другите нива на енергийното поле и се въртят с различни честоти, които се възприемат като различни цветове. Тъй като цветовете са енергийни вибрации, цвета посочен за всяка чакра е този, който я балансира и лекува. Всички главни чакри са разположени в близост до ендокринните жлези. Ако някоя от чакрите не е в равновесие, нейната съответстваща функция в индивида също е в дисбаланс. Долните чакри са настроени към земните енергии, а горните чакри с по-етерните форми енергия. Сърдечната чакра се намира в центъра на тялото и е средищна точка на тези две енергии, където двата полюса, духът и материята, се срещат в изражението на любовта. Чакрите са подредени по един централен енергиен канал сушумна, през който енергийния поток циркулира нагоре-надолу в полето по целия гръбначен стълб. Този поток се простира и извън физическото тяло, като двата изхода са над главата и под опашната кост. Той прокарва чиста жизнена енергия прана през тялото, за да осигури неговата стабилност и енергиен баланс. По този начин ние сме в постоянна връзка с нашият Висш Аз, който ни предоставя достъп до цялата мъдрост и информация във вселената, помагайки ни да си спомним нашите скрити способности.

Каузално тяло – 7-ма чакра – Теменна (Сахасрара)

Небесно тяло – 6-та чакра – Челна (Аджна)

Етерен двойник – 5-та чакра – Гърлена (Вишудхи)

Астрално тяло – 4-та чакра – Сърдечна (Анахата)

Ментално тяло – 3-та чакра–Слънчев сплит (Манипура)

Емоционално тяло – 2-ра чакра – Сакрална (Свадхищана)

Етерно тяло – 1-ва чакра – Коренна (Муладхара)

Всяка една от чакрите играе ролята на преобразувател на тази универсалната енергия. Прана се спуска надолу през седемте чакри, като по пътя си се видоизменя. Ако по-долните чакри са чисти и “незамърсени” от негативни наслагвания като травми, потиснати емоции, изтласкани преживявания, комплекси и т.н., прана свободно ще може да се изкачи обратно към по-горните чакри, повдигайки нивото на осъзнатост. Ако по-долните чакри са блокирани обаче, прана бива възпрепятствана при своето спускане, а тези енергийни блокажи се проявяват като ментални, емоционални или физически неразположения. Ако някоя от чакрите е разбалансирана, значи сме нарушили синхрона с универсалната жизнена сила.

         Фината вибрация на Цветните есенции нежно хармонизира тези енергийни центрове и играе роля на лечебна и превантивна терапия. Тъй като смущенията в честотата на трептене се появяват първо на етерно ниво, много преди болестта да възникне на физически план, ако тези дисхармонии бъдат коригирани още на това ниво, те не могат да се проявят във физическото тяло под формата на заболяване.

         Отчитайки тези особености, подвеждащо е да твърдим, че тялото е болно – болен може да бъде единствено и винаги само човекът. Болестното състояние се проявява в тялото под формата на симптоми, като последните сами по себе си не са болестта. Те представляват уникалния начин на реакция на организма към стреса, а начинът им на проявление показва посоката на най-малкото съпротивление, което избира имунната система, за да ни защити по най-добрия начин. В такъв случаи, болестта е само една – и това е разстройството на жизнената сила, което се изразява в различни оплаквания на различните нива, според конституционалните слабости на индивида. Ето защо в Баховата терапия е по-важен индивидуалния подход в лечението и тук вниманието се насочва не към болестта, а към болния. Разбере ли веднъж човек разликата между болест и симптом, отношението му спрямо болестта веднага ще се промени. Той вече няма да гледа на симптома като на най-големия си враг, а ще открие в негово лице партньор, способен да му помогне да превъзмогне истинската болест. Ако послушаме и поговорим със симптомите, те ще се превърнат в учител, който ни помага да се грижим за собственото си развитие. Те ни показват темата, която трябва да интегрираме в съзнанието си. Изцелението настъпва изключително вследствие на преобразуване на болестта, чрез разширяване на съзнанието, а не чрез победа над симптома. Болестта не е пречка, изникнала по погрешка на пътя на човек, болестта е самият път, по който човек върви към здравето си.

         От тук следва, че истинската причина за физическите болести се крие в негативните чувства, емоци, мисли и вътрешни конфликти, които разбалансират енергийното ни поле и нарушават нормалния пренос на жизнена енергия. Те обикновено стоят скрити дълбоко в нашето подсъзнание. Всяко наше преживяване се регистрира в ума и остава там. В началото обикновено е в съзнателната му част, но постепенно се измества все по-дълбоко в дълбините на подсъзнанието, където се съхранява. Както шлаките от физическата обмяна на веществата, натоварват храносмилателната система, така и шлаките от душевната обмяна пречат за преработването на емоционалните впечатления. Лечението с цветята на Бах изчиства и трансформира натрупаните в подсъзнанието отпадъци, които са ни затормозявали години наред. По този начин е възможна душевна пренастройка и включване на физическите сили за самолечение. Енергията, която досега е била необходима за потискане, се освобождава за лечение и творчество, като по този начин животът на индивида става по хармоничен. 

         Още Хипократ е вярвал, че това което става в ума ни, засяга и тялото и че човек трябва да се лекува във всичките му измерения. Според него да си здрав означава да си постигнал хармония със себе си и с околния свят, а истинско  и трайно изцеление може да се постигне не като се лекуват последствията, а като се отстраняват причините.

ПРИЛОЖЕНИЕ НА ЦВЕТНИТЕ ЕСЕНЦИИ

Цветята на д-р Бах са подходящи за приемане от всеки един човек, готов да чуе гласа на сърцето си и това, което има да му каже неговата душа. Цветята на д-р Бах са за всеки, който е готов да заживее в хармония, здраве и любов. С тяхна помощ ние разбираме кои са грешните умствени модели, които водят до проявлението на болестта, а това е пътя към истинското изцеление. "Те не лекуват пряко болестта, а чрез висшите трептения проникват в нашето Висше Аз, в което болестта се стапя като сняг на слънце. Няма истинско излекуване без нагласа към душевен мир и вътрешно чувство на щастие." - д-р Едуард Бах

Системата от цветни есенции на д-р Бах е метод за лечение на психо-емоционални състояния и може да се употребява в многобройни житейски ситуации:

 • в критични периоди, свързани с промяна: бременност, раждане, тръгване на градина и училище, пубертет, кандидатстване в учебно заведение, явяване на изпити, избор на кариера, смяна на дом, започване на нова работа, създаване на семейство, менопауза и предменструален синдром, пенсиониране и др.
 • при негативни емоционални състояния, свързани със: стрес, страхове и фобии, чувство на несигурност, комплекс за малоценност, самотност, прекалена чувствителност, отчаяние, тъга и меланхолия, апатия и депресия, безпокойство, безсъние, преяждане, умствена и физическа умора, ревност, избухливост, гняв, напрежение, пристрастяване, поведенчески разстройства, невроза и психоза, натрапливи мисли, безпокойство, тикове  и др.
 • при нужда от по-добра адаптация при: липса на естествена приятелска среда, затруднено общуване, изоставане в развитието, проблемни отношения в работата и семейството, хиперактивност и нетърпение, пристрастяване към различни вещества, разсеяност и липса на концентрация, и др.
 • при преживяни душевни травми, като: раздяла или загуба на близки, криза в семейството, уволнение или провал в бизнеса, развод, малтретиране, катастрофа, уплаха и др.
 • по време на възстановителен период след: химио и лъчетерапия, операция, дълго залежаване, рехабилитация, престой в болница, рентгеново лъчение, продължителна диета и др.
 • като спомагателно лечение при хронични физически болести: различни кожни обриви – невродермит, псориазис, дерматит, алергии, сенна хрема, акне, астма, проблеми с кръвното налягане и стомашно-чревния тракт,  световъртежи и замайване, и др.
 • в начален стадий на остри вирусни заболявания: хрема, кашлица, бронхит, настинка, главоболие, повръщане и разстройство, и др. Цветята рехармонизират и подсилват имунната система, за да има достатъчно сили, за да се справи с вируса.

БРЕМЕННОСТ И РАЖДАНЕ

"Длъжността родител е божествена служба и трябва да бъде уважавана като такава, а дори и повече от кой и да е друг дълг, който ще ни се наложи през живота" 

Бременността е идеалното време за приемане н­­­­а есенциите, тъй като спокойната и щастлива психическа нагласа е от изключителна важност за лесното и безболезнено раждане, както и за състоянието на детето. Те ще помогнат на бъдещата майка да овладее умението за отпускане,  да контролира колебанията в настроението и емоциите си и да се подготви успешно за предстоящите промени.

Бременността е естествено състояние, но понякога настроенията се променят по-често от обикновено, майката е емоционално нестабилна или е налице голяма доза страх, свързан с предстоящото раждане. Някой жени разцъфтяват по време на бременността, докато други са отчаяни от естествените промени, настъпващи във външния им вид. Есенциите ще им помогнат да приемат формата на тялото си и да се чувстват по-спокойни от това, как ги възприемат околните.

            Повечето майки стават нервни и неспокойни с наближаването на термина. Те усещат физическо и психическо напрежение, дори ако преди това са се чувствали спокойни и щастливи. Цветните есенции могат да бъдат от изключителна полза, приемани няколко седмици преди началото, както и по време на раждането. Те ще въздействат на майката, която в този ден ще се чувства по-спокойна, релаксирана и уверена в себе си. По този начин ще й помогнат за по-лесно и безболезнено разкритие,  за хармонично протичане на целия процес, който да остави в нея приятни спомени и удовлетворение. Опитът показва, че Капките за Спешна помощ са много ефикасни в този случай. Родилките, които са вземали тези капки, обикновено раждат по-лесно и се възстановяват по-бързо.

            Последните седмици от бременността и първите месеци след раждането са трудни и изтощителни, но от друга страна носят толкова радостно очакване, щастие и онази безценна връзка между майката и детето. Тази връзка започва от зачатието, става все по-осъзната по време на бременността, докато се превърне в съвсем очевидна след раждането.

            Разбира се, бъдещите майки не са единствените, на които им е трудно по време на бременността и след това. Татковците също страдат, както и по-големите братя и сестри. Всички в семейството трябва да се справят с промяната, затова есенциите могат да помогнат на цялото семейство, когато бебето пристигне и преобърне къщата с главата надолу.

            Есенциите ще помогнат на братята и сестрите, които изпитват ревност или гняв към бебето; на децата, които вече не се радват на цялата любов в семейството и се чувстват отхвърлени; на майките, които усещат, че временно няма да могат да се справят с допълнителните си задължения и чувстват физическа умора.

            След раждането есенциите ще намерят приложение във възстановителния период на майката, като се погрижат да премине с лекота през следродовата депресия, умората и изтощението от раждането, и не на последно място ще са от полза в адаптацията с новото човешко същество.

БЕБЕТА И ДЕЦА

"Правилно разбрана, привилегията да бъдем родители е една от най-великите божествени привилегии. Да бъдем родители означава да дадем на една млада душа възможността да дойде във физическото си тяло на тази планета, за да може да се развие. Също така означава да бъдем, колкото се може повече духовни, умствени и физически водачи на душата в първите й години, както и да се грижим за нея." д-р Едуард Бах

Всяко едно раждане, дори и добре протекло е травма за бебето. Преминаването в материалния свят за всяко едно бебе е стрес и ключът към множество заболявания в по-късна възраст се крие точно там. Затова е добре на всяко бебе веднага след раждането да се даде Спасителна смес или само Витлеемска звезда и Орех. Капките на д-р Бах са вълшебни в изчистването на родилната травма на бебето и приспособяването му към живота. Тъй като нежното създание е толкова отворено към тези фини вибрации е достатъчно да му се сложат няколко капки само върху устните, бузките или фонтанелата. Може да добавите няколко капки във ваничката за къпане или да напръскате леглото с пулверизатор. Реакцията на бебетата може да бъде наистина изумителна. Много често те заспиват дълбоко, спят по-спокойно и обикновено се подобряват по-бързо.

         В първите 2-3г. от живота си децата са така енергийно свързани с родителите си, че не може да се разделят на два отделни случая. Даже понякога се налага да се започне лечение първо с родителя, тъй като много често проблемите на детето са отражение на родителя и само съвместното лечение ще доведе до успешен резултат. В началните месеци майката и бебето са симбиозно свързани един с друг и често имат нужда от едни и същи цветя. Докато бебето се кърми, то обикновено няма нужда от своя собствена комбинация, тъй като поема енергийните импулси на цветята с майчиното мляко. Когато детето започне да показва първите индивидуални черти на характера, е необходим прием на индивидуална комбинация.

         Децата са нашето огледало! Възрастните от най-близкия кръг на детето влияят върху неговото поведение, емоционално състояние,  чувствата и общото му усещане за принадлежност. Например когато родителите са много изнервени, уморени, страхуват се или са прекалено загрижени за детето, те също могат да се възползват от предимствата на цветните есенции, за да се хармонизират с вибрационната енергия на детето.

         Биологичните проблеми, които се появяват в децата се коренят във вътреутробното им развитие, процеса на раждане и първите седем години след това. Практически това са психологическите конфликти на техните родители. Затова много проблеми могат да бъдат избегнати, ако използваме Цветята на Бах през бременността и в първите години на детето. Децата са по-близо от възрастните до своето по-висше Аз, затова и те реагират по-бързо. Много деца имат интуитивен усет кога да вземат капките си. Те не разсъждават особено върху въздействието им и не се съпротивляват на помощта, която им оказва лечението. Те просто искат да се чувстват щастливи. Родителите, които редовно дават цветни есенции на децата си, забелязват разликата между тях и техните връстници. Те развиват по-голяма способност да се изразяват емоционално, по-любопитни са и сякаш имат повече кураж да изследват света.  

Цветята на Бах са безценен помощник за всеки един етап от развитието на детето:

 • отбиване
 • рефлукс
 • колики при новородено
 • при поникване на зъбки
 • махане на памперса
 • заекване и дислексия
 • алергии и астма
 • липса на апетит
 • нощно напикаване
 • нерешителност
 • падания и травми
 • срамежливост и ниско самочувствие
 • предразположеност към инфекции
 • тръгване на ясла и детска градина
 • страх от детски филми, герои или животни
 • страхове от тъмното и нощни кошмари
 • нежелание да посещава учебно заведение
 • преодоляване на криза от ревност, заради ново братче или сестриче
 • синдром на дефицит на вниманието и хиперактивност

Децата имат специална нужда от майчинските сили на природата, които откриваме в цветята. Можем да ги наречем “мляко за детската душа”. Тъй като Баховите есенции действат меко и никога не предизвикват странични реакции, а наред с това нямат никакъв определен вкус, те могат да се дават абсолютно безопасно на бебета и деца от всички възрасти. Дозата е същата, както при възрастните, т.е 4 пъти дневно по 4 капки. Бебетата реагират най-добре, когато получават дневните си дози, когато са доволни, особено след хранене. Помнете, че Баховите есенции са безвредни, но увеличаването на дозата не повишава тяхната ефективност!

ТИЙНЕЙДЖЪРИ

Да се отгледат щастливи, здрави и добри деца е нелека задача за родителите. Процесът на израстване е труден за някои деца заради неспирния поток от емоции, с които трябва да се справят. Като че ли най-много се нуждаят от помощ тези, които са твърде чувствителни и не споделят какво ги тормози отвътре. Но дори и тези, които са по-силни, уверени и борбени, също трябва да се научат да използват умствените, физическите и емоционалните си умения и да ги усъвършенстват.

Юношеството е изключително труден период, пълен с предизвикателства както за детето, така и за родителите. Цветята на Бах са естествено и напълно безопасно средство, с което могат да се подпомогнат тези етапи на растеж и развитие. Трябва изрично да се подчертае, че цветните есенции развиват и укрепват тези добродетели, от които имат нужда децата, така и родителите.

Юношите реагират много бързо на лечението, тъй като още на са създали устойчиви навици и модели на поведение като възрастните. Добре е да предотвратим появата на вредни привички или да ги отстраним, докато още не са се затвърдили.

Често родителите не забелязват отрицателните емоционални състояния на децата. Традиционната представа, че са “малки и нищо не разбират” или “бързо ще забравят всичко” е дълбоко погрешна. Тийнейджърите, също като възрастните, могат да преживяват сериозни емоционални проблеми, но имат много по-малко възможности да се защитят – всъщност само една: да се стараят да не мислят какво им се е случило. Страх от раздяла, свръхчувствителност, всевъзможни забрани – всичко това може да се превърне в стрес или емоционално сътресение за детето. А в много случаи емоционалния дистрес на нашите деца, така и остава неразпознат. Основния проблем е, че децата не могат да изразяват преживяванията си с думи. Те катo че ли “замират” и поведението им изглежда нормално, както винаги – това обърква възрастните, които смятат, че “децата не разбират или че им е все едно”.

Много от тях страдат от стрес и страх. Тези, които не искат да обременяват родителите си със своите грижи, предпочитат да си излеят душата пред чужди хора. Например тези, които са тормозени в училище. В цветните есенции има специални капки за ученици, както и такива които отстраняват лоши навици. На децата им е невъзможно да работят и да се учат нормално, когато са в нарушено емоционално състояние. Тези разстройства се забелязват и в ежедневието, защото страдат не само висшите психични функции – мислене, внимание, памет – но и физическите процеси и автоматизми.

За успеха на лечението е много важно как обясняваме тази система на тийнейджърите, защото есенциите няма да действат, ако те не ги вземат. Не можем да ви посъветваме какви думи да използвате, защото хората са различни. Най-важното е да се вслушате в сърцето си и да сте наясно с мотивите си, когато им давате есенциите си, защото децата разгадават много точно възрастните и реагират по съответния начин. Ако мотивите ви произлизат от желанието за контрол и коригиране на поведението им, те ще се разбунтуват и ще превърнат приемането на есенциите в същата битка, която водите с тях за облеклото или домашните. Ако ги съдите и критикувате, те ще виждат в препоръките ви още едно доказателство, че с тях нещо не е наред и че трябва да бъде поправено. Опитите ви да им помогнете ще подкопаят още повече тяхното крехко самочувствие, толкова типично за тази възраст. Ако подходите с любов и приемане обаче, това само по себе си ще превърне в част от лечението. Добре е да споделите накратко с тях, как на вас лично есенциите са ви помогнали да се справите с вашите проблеми. Ако детето иска да говори, изслушайте го как са му подействали есенциите, без да му натяквате непрекъснато да ги взема, не се намесвайте в личното му пространство и в лечебния процес. Най-важно е уважението! За подрастващите е трудно да уважават някого, който не ги уважава.

По време на тази фаза в развитието на детето, есенциите на д-р Бах могат да бъдат техен верен спътник във всеки един момент: уравновесяване на силните промени в настроението, типични за тази възраст. Родителите често са част от душевния конфликт на младите хора и не могат да преценят обективно ситуацията. Точно тогава младия човек започва да се изявява като личност, да иска определени неща и много често е възпрепятстван от родителя, който пък ги смята за неподходящи. В други случаи тийнейджърите са объркани и не знаят посоката в живота си – какво да предприемат, какво да учат и накъде да тръгнат. Трети пък за първи път се сблъскват с противоположния пол и изживяват любовни разочарования.

         На всички тях Цветята на Бах помагат меко и постепенно да отстранят емоционалните си дисбаланси и да си върнат състоянието на комфорт и спокойствие.

ДОМАШНИ ЛЮБИМЦИ

Много хора са открили ползата от Баховите есенции за животните и растенията. Животните са чувствителни същества и са подвластни на емоционални проблеми като повечето от нас! Те също могат да се чувстват изплашени, нервни, ядосани, нетърпеливи, сънливи; също могат да искат да ги оставим на мира или напротив, непрекъснато да се нуждаят от внимание. Всяко животно е уникално живо същество и всички ние сме еднакви по своята дълбока същност!

При животните също могат да се наблюдават ясно изразени характери и състояния, като например страх, доминиране, агресивност, резервираност или напротив, търсене на внимание. Кучетата, котките и конете реагират прекрасно на цветните есенции. Те помагат, когато животните се страхуват от гръмотевици; да не бъдат оставени сами; когато са нервни или кисели. Наблюдават се добри резултати при свръхактивни кучета, плашливи котки, новородени малки и в много други случаи.

Затова, когато домашния ни любимец страда и е болен, капките са голям подарък за него. Животните обичат да вземат капки и реагират изключително бързо, затова и продължителността на лечение е по-кратка. При тях има тясна връзка между психологическата дисхармония и органичните проблеми. Когато животното не показва реакция към комбинацията е препоръчително да се обърне внимание на хората в най-близкото му обкръжение. Често то отразява конфликтите между другите хора около него. Подобно на връзката майка – дете, животното и собственика му споделят енергийна връзка, която е много чувствителна към всякакви промени.

Капките може да се дават директно върху езика, или смесени с водата му. Те обаче ще имат резултат, ако проблема на животното не е следствие от физическа причина. Цветята не могат и не се опитват да заместят ветеринарното лечение!

ПРОФИЛАКТИЧНО ПРИЛОЖЕНИЕ

Повечето хора не се сещат да използват Баховите есенции, когато не са болни. А тe със сигурност могат да бъдат полезни за оформяне на характера, за развитие на личността и за постигане на съвършено здраве. Есенциите въздействат върху емоциите, а емоциите от своя страна върху физическото здраве. Последните също така са индикатор за физическото благополучие, тъй като всеки емоционален дисбаланс и всяко нехармонично състояние са просто предупреждение, че ще последва дисбаланс и във физическото тяло. Ако балансираме емоциите навреме, ще предотвратим физическия дисбаланс, преди той да се е проявил като болест. Профилактиката със сигурност е за предпочитане пред лекуването на болестта, но за съжаление повечето хора не обръщат нужното внимание на простите, но безпогрешни емоционални сигнали, които отразяват промяната в настроението или психическата нагласа. Лечебният метод на д-р Бах е толкова безопасен и сигурен, че всеки интелигентен човек може да го използва веднага, с гарантиран резултат и съвсем безвредно. Дори погрешно предписана есенция не може по никакъв начин да ни навреди или да предизвика каквато и да е странична реакция.

Всъщност профилактиката и предотвратяването на болестите би трябвало да бъде една от главните цели на Баховата терапия. Болестта е физическа проява на негативните емоционални състояния, които възпрепятстват развитието на характера, а тъкмо развитието на личността е основната причина, поради която сме тук, на тази Земя. Есенциите са предназначени за онези, които наистина желаят да преодолеят препятствията, спъващи техния напредък, за да придобият такива ценни качества, като храброст, толерантност, доброта, разбиране и покой на ума. Препятствия винаги ще има, затова само чрез тяхното преодоляване ние можем да напредваме. За щастие Баховите есенции ни помагат да се справим с практическата страна на ежедневието и взаимоотношенията с близките, колкото и да ни е трудно понякога. Могат дори да ни помогнат да възстановим връзки, които по някаква причина са били прекъснати или са ни правили нещастни.

         Баховите есенции могат да ни бъдат изключително полезни в процеса на преобразуване на негативните страни от характера ни. Те ни дават сила да ги извадим на повърхността и да се освободим от властта им. Наред с основните черти в характера ни, които ни влияят най-силно, понякога изпадаме в различни преходни и непостоянни състояния, които също ни въздействат, макар и за по-кратко време. Ако се справим навреме с лошото настроение, можем да предотвратим някое физическо заболяване или по-тежко емоционално състояние, защото както казва д-р Бах “болестта не е нищо друго, освен затвърждаване на умствената нагласа”. Струва си да се вземем в ръце и да преодолеем емоционалните и психическите си проблеми! И това е важно не само по отношение на физическото си израстване, но и на нещо по-важно – духовното ни израстване!

Така както настроението ни посочва правилното лечение на болестта, по същия начин то може да ни предупреди отрано за някои бъдещи оплаквания и да ни помогне да ги спрем. Преди да са се появили повечето оплаквания, обикновено има период, през който се чувстваме “не съвсем в ред” или “капнали от умора”. Това е подходящото време да лекуваме общото си състояние, да влезем във форма и да попречим на проблема да се задълбочи.

Коментари

Тази статия все още няма коментари

Остави коментар

Цветни есенции

Цветни есенции

Кой е д-р Бах и как да имате по-щастлив живот с помощта на неговите Цветни есенции

Кой е д-р Бах и как да имате по-щастлив живот с помощта на неговите Цветни есенц

През 1936г. английският лекар Едуард Бах изгражда една естествена система за лечение. Създадената от него терапия се основава на дълбокото познаване  и раз През 1936г. английският лекар Едуард Бах изгражда една естествена система за лечение. Създадената от него терапия се основава на дълбокото познаване  и раз 2023-02-27T15:21:47+02:00 Кой е д-р Бах и как да имате по-щастлив живот с помощта на неговите Цветни есенции

<p>През 1936г. английският лекар Едуард Бах изгражда една естествена система за лечение. Създадената от него терапия се основава на дълбокото познаване&nbsp; и разбиране на вътрешния живот на човека и&nbsp;на душевната дисхармония, която е в основата на нашите болести и проблеми. Позитивното й послание е че&nbsp;за всеки един&nbsp;от нас има път към хармоничен и пълноценен живот и всеки, който желае може да го постигне. Терапията е безвредна и няма странични ефекти. Основният й принцип е&nbsp;&bdquo;Лекувай болния, а не болестта&ldquo;. Тя е насочена към човека в неговата цялост и главната&nbsp;й идея е, че причината за болестите са негативните емоционални състояния, а не обратното. Терапията ни предлага &ldquo;път към душевна хармония&ldquo;, защото само при напълно възстановена такава, можем да достигнем до истинското здраве.</p> <p>Какво ще намерите на следващите страници:</p> <div class="wp-container-3 wp-block-group"> <div class="wp-block-group__inner-container"> <div class="wp-container-2 wp-block-columns are-vertically-aligned-center"> <div class="wp-container-1 wp-block-column is-vertically-aligned-center"> <div class="wp-block-getwid-table-of-contents is-style-default"> <ul class="wp-block-getwid-table-of-contents__list"> <li><a href="https://zdravisimo.bg/%D1%83%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D1%81-%D0%B8-%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5/%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%B3-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82-1/#1-fghjlkfchgjklhsddcjdnvfjhgdjhvlfkjvfdi">Кой е д-р Бах</a></li> <li><a href="https://zdravisimo.bg/%D1%83%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D1%81-%D0%B8-%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5/%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%B3-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82-1/#3-">Как действат Цветните есенции на д-р Бах</a></li> <li><a href="https://zdravisimo.bg/%D1%83%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D1%81-%D0%B8-%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5/%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%B3-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82-1/#5-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6">Приложение на Цветните есенции</a> <ul> <li><a href="https://zdravisimo.bg/%D1%83%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D1%81-%D0%B8-%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5/%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%B3-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82-1/#6-">Бременност и раждане</a></li> <li><a href="https://zdravisimo.bg/%D1%83%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D1%81-%D0%B8-%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5/%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%B3-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82-1/#7-">Бебета и деца</a></li> <li><a href="https://zdravisimo.bg/%D1%83%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D1%81-%D0%B8-%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5/%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%B3-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82-1/#1b7d3ed9003d">Тийнейджъри</a></li> <li><a href="https://zdravisimo.bg/%D1%83%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D1%81-%D0%B8-%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5/%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%B3-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82-1/#7d0080c66657">Домашни любимци</a></li> <li><a href="https://zdravisimo.bg/%D1%83%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D1%81-%D0%B8-%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5/%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%B3-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82-1/#efae61a878ab">Профилактично приложение</a></li> </ul> </li> </ul> </div> </div> </div> </div> </div> <h2 id="1-fghjlkfchgjklhsddcjdnvfjhgdjhvlfkjvfdi">КОЙ Е Д-Р БАХ</h2> <p>Едуард Бах е роден на 24.09.1886 г. близо до Бирмингам, Англия, като първото от трите деца в семейството. Tой бил едно чувствително дете, което обичало природата и одухотворявало всяко нещо. Това негово качество го направило съпричастен към болките на другите до такава степен, че още на шест години той взел решение да стане лекар, за да облекчава човешките страдания.&nbsp;</p> <p>Преди да завърши медицина, Бах е работил в леярната на баща си. &nbsp;Там той имал възможността да наблюдава физическите болести на работниците и свързаните с тях душевни конфликти. Това&nbsp;засилило неговото&nbsp;желание да помага на хората&nbsp;и в крайна сметка през 1912г. той се дипломирал като лекар в Лондон.<br />Бах&nbsp;мечтаел за&nbsp;една по-различна медицина,&nbsp;затова търсел решението в природата. Вследствие на голямата си чувствителност той бързо си дал сметка, че лекарската практика е механична и обезличаваща пациентите. Неговите колеги се съсредоточавали върху болестта, симптома и лечението му, но не обръщали никакво внимание на личността и емоционалните нужди на паци&shy;ента. Още тогава той считал, че трябва да бъде лекуван болният, а не болестта му, защото всяко човешко същество е един отделен свят. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Д-р Бах забелязал, че едно и също лечение действа по-различен начин върху пациенти с едни и същи заболявания, докато близки по характер пациенти реагират сходно на процеса на лечение. Така стигнал до извода, че<span>&nbsp;</span><em>личността на пациента е по-важна от лечението на телесните симптоми.</em><span>&nbsp;</span>Освен това той забелязал, че лечебния процес често е болезнен и има само временни резултати. Това го довело до убеждението, че истинското лечение трябва да бъде меко, безболезнено и благоприятно.</p> <p></p> <div id="section-g6de97d" class="wp-block-gutentor-e6 section-g6de97d gutentor-element gutentor-element-image"> <div class="gutentor-element-image-box"> <div class="gutentor-image-thumb"><img alt="" src="https://cdncloudcart.com/30041/files/image/r-bah.webp" /></div> </div> </div> <p></p> <p>През 1917 г. на Бах е поставена диагноза &ldquo;бързоразвиващ се рак&rdquo; и са му давали само три месеца живот. Той знаел, че напрегната му работа, недостатъчния сън и емоционалното напрежение също спомагат за това. Но за учудване на всички, той започнал забележимо да се оправя. От състоянието му го извадила огромната необходимост да изпълни онова, което смятал за своя мисия в живота. Въз основа на собствения си опит, той разбрал, че всепоглъщащия интерес, силната любов и ясната цел в живота са основните фактори, които носят щастие на земята.<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; След завършване на образованието си той става асистент в отделението по бактерио&shy;логия и имунология и се занимава с връзката между бактериите в човешкия чревен тракт и някои прояви на хроничните болести. Той успя&shy;ва да култивира в лабораторията си различни бактериални колонии и да създаде серия от ваксини, ко&shy;ито инжектира на някои пациенти. Но все още бил неудовлетворен, защото не искал да използва игли или болестотворни препарати, за да лекува хората.<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; След излекуването си през 1918 г. д-р Бах е наз&shy;начен в Хомеопатичната болница в Лондон, където се запознава с работата на д-р Самуел Ханеман и остава поразен, че преди един век била открита връзка между хроничните болес&shy;ти и чревните интоксикации. За разлика от Бах, Ханеман не лекувал с бактерии, а с билки, расте&shy;ния, мъхове, отрови и метали в минимални коли&shy;чества. Д-р Бах е ентусиазиран, защото разбира, че ако обедини откритията на Ханеман със собствените си, би постигнал забележителни резултати. В труда на Ханеман &ldquo;Органон&rdquo;, той открил онова, което било основен принцип на истинското лечение: &ldquo;ЛЕКУВАЙ БОЛНИЯ, А НЕ БОЛЕСТТА&rdquo;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Вдъхновен от хомеопатията, д-р Бах успява да изготви нови ваксини, които вече се приемат орално. Тези ваксини, наречени &ldquo;нозоди&rdquo; разре&shy;шават успешно стотици случаи на хронични болести. Той открил, че седемте групи бактерии съвпадат със седем различни човешки типове. Когато лекувал пациентите си с нозодите въз основа на личния им темперамент, той получавал отлични резултати. Този метод на диагностициране му допаднал повече от всички други, тъй като предписвал лечението в съответствие по-скоро с характера на пациента, а не с физическите симптоми. Нозодите били много ефикасни, но въпреки постигнатите успехи самият той все още не бил доволен от това лечение. Макар че нозодите се приготвяли по хомеопатичен начин, все пак не му допадаа идеята едно лекарство да се изработва от болестотворен продукт. Затова той се отдръпнал от хомеопатията или, както сам казва, решил да направи още една крачка напред.<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Д-р Бах решава да задълбочи изучаването на психо&shy;логическия аспект на болестите. По това вре&shy;ме неговата гениалност става всепризната и той дори е наречен &bdquo;втория Ханеман&rdquo;. Междув&shy;ременно отваря лаборатория и офис за кон&shy;султации за бедните. Той работи много и прави множество експерименти: търси причините за болестите в бактериите, в храненето и в психологическото поведение на пациентите. Той силно вярвал, че истинското лечение не може да се открие в лабораториите, а сред природата и затова изоставил медицинската си практика, за да търси сред поляните и горите една по-проста и по-естествена лечебна система.<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Едно от най-важните открития на д-р Бах е разделянето на хората на 12 групи. Това прозрение го споходило внезапно, когато веднъж бил поканен на вечеря в голяма банкетна зала. Като при всеки истински гений, много от откритията му се появявали като проблясък, като вдъхновение и осъзнаване. Д-р Бах отишъл там без особено желание и за да не му е скучно, започнал да наблюдава хората около себе си. Така разбрал, че всички хора могат да бъдат разделени на няколко различни групи, като забелязал, че всеки присъстващ в тази зала може да се причисли към една или друга група. В резултат на наблюденията си от тази вечеря, той определил 12 човешки типа според 12 архетипни модела на поведение. После, когато започнал да обикаля из полето, за да търси лечебни растения, той вече знаел какво търси. Знаел човешките типове и емоционални състояния и като цяло имал представа от качествата на растенията, които биха могли да излекуват тези състояния.</p> <p></p> <div id="section-g65f43d" class="wp-block-gutentor-e6 section-g65f43d gutentor-element gutentor-element-image"> <div class="gutentor-element-image-box"> <div class="gutentor-image-thumb"><img class="normal-image" src="https://zdravisimo.bg/wp-content/uploads/2021/11/3.2-Za-d-r-BAh-scaled.jpg" /></div> </div> </div> <p></p> <p>От 1930 г. той изоставя студиото и лабораторията си в Лондон и заед&shy;но с асистентката си Нора Уикс започва търсенето и приготвянето на първите девет, от т. нар. &bdquo;дванайсет лечителя&rdquo;. Приготвянето на есенциите става по слънчевия метод. Той описва откритията и философията си в книгата &ldquo;Излекувай&nbsp; себе си&rdquo;, коя&shy;то остава основно произведение на неговия труд. Бившите му колеги започват да използ&shy;ват цветните есенции при лечението на болни и го окуражават да продължи работата си.<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; През 1931 г. Бах открива останалите три лека от серията на &bdquo;дванайсетте лечителя&rdquo;. Той вече е абсолютно убеден, че може да замести всичко, което е получил от бактериите с прос&shy;тите есенции, извлечени от цветя. По това време публикува и книгата си &ldquo;Дванадесетте лечителя и други лекове&rdquo;.<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; На 43-годишна възраст за него започва нов живот. Той се отдава на дълги разходки по гори и поляни в търсене на треви и цветя, които биха могли да му бъдат полезни. Естествено, че фитотерапията не е била новост, но д-р Бах е убеден, че цветовете са много по-ефикасни от билките, защото притежават целия енергиен код на растенията. Те работят на едно по-фино и дълбоко ниво и променят негативното психо&shy;логическо състояние на личността. Резулта&shy;тите от лечението с неговите цветни есен&shy;ции са много успешни, но все още липсва нещо: между пациентите, които изпитват еднаква негативна емоция, някои не реагират така доб&shy;ре на един и същи лек. Така Бах си дава сметка, че негативните емоции имат различни нюанси: съществува страх от нещо конкретно, както и страх, който е неясен и необясним; съществува горда самота и самота, която е много изстрадана и т. н.<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Д-р Бах продължава да търси нови цветя, които да лекуват всички варианти на душевните със&shy;тояния. През следващата 1933г. д-р Бах открил онова, което нарекъл &ldquo;седемте помощници&rdquo;. Те били подходящи за умствени състояния, които се проявяват по-остро от онези в групата на 12-те лечителя, както и за хронично болни хора, които са загубили надежда.<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Междувременно неговата чувствителност започва да расте екстремно &ndash; изживени негативни състояния го водят към изнамиране на съответното растение. След приемане на екстракта от него симптомите на болестта изчезват само за няколко часа. С помощта на Нора Уийкс д-р Бах намира последните 19&nbsp;лечебни средства. Така&nbsp;през 1935 г. цветните есенции вече са 38 на брой.<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; През 1936г. д-р Бах счита, че&nbsp;системата за ле&shy;чение е&nbsp;&nbsp;затворена, а делото му е окончателно завършено. Той изнася лекции в цялата страна, за да разпространи откритията си и терапията си пред по-широка публика.&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; На 27.11.1936 г. Едуард Бах умира по време на сън.</p> <h2 id="3-">КАК ДЕЙСТВАТ ЦВЕТНИТЕ ЕСЕНЦИИ НА Д-Р БАХ</h2> <p class="wp-block-verse"><em>"Тези лекове действат така, че да повишат нашите вибрации и да отворят каналите ни за възпримане на Духовния Аз; да изпълнят нашата същност с онази конкрeтна добродетел, от която се нуждаем, и да отмият от нас грешките, които ни причиняват вреда. Те могат, подобно на хубавата музика или на всяко друго нещо, великолепно и възвишено, което ни носи вдъхновение, да извиси нашата истинска природа и да ни въздигне по-близо до нашия дух и тъкмо по този начин да ни донесе покой и облекчение на нашите страдания. Те лекуват не като атакуват болестта, а като изпълват телата ни с красивите вибрации на Висшата Природа, в присъствието на която болестта се стопява като сняг на слънце." д-р Бах</em></p> <p>За да разберем действието на Цветните есенции, трябва да хвърлим поглед върху устройството на човека и произхода на болестта. Последната&nbsp;по своето естество&nbsp;не&nbsp;е материална &ndash; тя се корени най-вече в емоционалното ниво на аурата и в несъзнателните ни реакции, които биват блокирани или прекалено стимулирани.</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span>&nbsp;</span><em>Аурата</em><span>&nbsp;</span>е биоенергийното поле от фина енергия,&nbsp;ограждащо физическото тяло на човек<em>.&nbsp;</em>Тя се състои от&nbsp;седем слоя или още наречени седем енергийни тела, които са взаимосвързани и взаимопроникващи се. Всяко едно от&nbsp;тях&nbsp;трепти със съответната специфична честота.&nbsp; Аурата има овална форма и се състои от красиви цветове, които се променят непрекъснато в зависимост от нашите мисли и&nbsp;чувства, здравословно състояние и начин на живот. Въпреки това, тя&nbsp;има един основен&nbsp;цвят, който се запазва непроменен. Когато тя е здрава и цяла, това означава, че&nbsp;нашите чакри функционират правилно и енергийния баланс в тялото е добър, но ако се получат изкривявания на трептенията между различните нива на биоенергийното поле, нейната цялост е нарушена и това оказва влияние върху нашето физическо, емоционално и психическо състояние.</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; На първото равнище на&nbsp;аурата са локализирани<span>&nbsp;</span><em>чакрите</em><span>&nbsp;</span>като места, които събират и разпределят енергията. Те са във връзка с другите нива на енергийното поле и се въртят с различни честоти, които се възприемат като различни цветове. Тъй като цветовете са енергийни вибрации, цвета посочен за всяка чакра е този, който я балансира и лекува.&nbsp;Всички главни чакри са разположени в близост до ендокринните жлези. Ако някоя от чакрите не е в равновесие, нейната съответстваща функция в индивида също е в дисбаланс. Долните чакри са настроени към земните енергии, а горните чакри с по-етерните форми енергия. Сърдечната чакра се намира в центъра на тялото и е средищна точка на тези две енергии, където двата полюса, духът и материята, се срещат в изражението на любовта. Чакрите са подредени по един централен енергиен канал<span>&nbsp;</span><em>сушумна</em>, през който енергийния поток циркулира нагоре-надолу в полето по целия гръбначен стълб. Този поток се простира и извън физическото тяло, като двата изхода са над главата и под опашната кост. Той прокарва чиста жизнена енергия<span>&nbsp;</span><em>прана<span>&nbsp;</span></em>през тялото, за да осигури неговата стабилност и енергиен баланс. По този начин ние сме&nbsp;в постоянна връзка с нашият Висш Аз, който ни предоставя достъп до цялата мъдрост и информация във вселената, помагайки ни&nbsp;да си спомним нашите скрити способности.</p> <div id="section-g41de39" class="wp-block-gutentor-e1 section-g41de39 gutentor-element gutentor-element-advanced-text"> <div class="gutentor-text-wrap"> <p class="gutentor-text"></p> </div> </div> <section id="gm734e328" class="wp-block-gutentor-m4 section-gm734e328 gutentor-module gutentor-advanced-columns"> <div class="grid-container"> <div class="grid-row"> <div id="col-gm89fd92" class="wp-block-gutentor-m4-col col-gm89fd92 gutentor-single-column grid-lg-9 grid-md-12 grid-12"> <div id="section-gm89fd92" class="section-gm89fd92 gutentor-col-wrap"> <div id="section-ga1c108" class="wp-block-gutentor-e6 section-ga1c108 gutentor-element gutentor-element-image"> <div class="gutentor-element-image-box"> <div class="gutentor-image-thumb"><img class="normal-image" src="https://zdravisimo.bg/wp-content/uploads/2021/03/3.1-Deistvie-e1637433258623.jpg" /></div> </div> </div> </div> </div> <div id="col-gma49028" class="wp-block-gutentor-m4-col col-gma49028 gutentor-single-column grid-lg-3 grid-md-12 grid-12"> <div id="section-gma49028" class="section-gma49028 gutentor-col-wrap"> <p><strong>Каузално тяло&nbsp;&ndash; 7-ма чакра &ndash; Теменна (Сахасрара)</strong></p> <p><strong>Небесно тяло &ndash; 6-та чакра &ndash; Челна (Аджна)</strong></p> <p><strong>Етерен двойник &ndash; 5-та чакра &ndash; Гърлена (Вишудхи)</strong></p> <p><strong>Астрално тяло &ndash; 4-та чакра &ndash; Сърдечна (Анахата)</strong></p> <p><strong>Ментално тяло &ndash; 3-та чакра&ndash;Слънчев сплит (Манипура)</strong></p> <p><strong>Емоционално тяло &ndash; 2-ра чакра &ndash; Сакрална (Свадхищана)</strong></p> <p><strong>Етерно тяло &ndash; 1-ва чакра &ndash; Коренна (Муладхара)</strong></p> </div> </div> </div> </div> </section> <p>Всяка една от&nbsp;чакрите играе ролята на преобразувател на тази универсалната енергия. Прана се спуска надолу през&nbsp;седемте чакри, като по пътя си се видоизменя. Ако по-долните чакри са чисти и &ldquo;незамърсени&rdquo;&nbsp;от негативни наслагвания като травми, потиснати емоции, изтласкани преживявания, комплекси и т.н., прана свободно ще може да се изкачи обратно към по-горните чакри, повдигайки нивото на осъзнатост.&nbsp;Ако по-долните чакри са блокирани обаче, прана бива възпрепятствана при своето спускане, а тези енергийни блокажи се проявяват като ментални, емоционални или физически неразположения. Ако&nbsp;някоя от чакрите е разбалансирана, значи сме нарушили синхрона с универсалната жизнена сила.</p> <p><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span>&nbsp;</span></strong>Фината вибрация на Цветните есенции нежно хармонизира тези енергийни центрове и играе роля на лечебна и превантивна терапия. Тъй като смущенията в честотата на трептене се появяват първо&nbsp;на етерно ниво, много преди болестта да възникне на физически план, ако тези дисхармонии&nbsp;бъдат коригирани още на това ниво, те не могат да се проявят във физическото тяло под формата&nbsp;на заболяване.</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Отчитайки тези особености,&nbsp;подвеждащо е&nbsp;да твърдим, че тялото е болно &ndash; болен може да бъде единствено и винаги само човекът. Болестното състояние се проявява в тялото под формата на симптоми, като последните сами по себе си не са болестта. Те представляват уникалния начин на реакция на организма към стреса, а начинът им&nbsp;на проявление показва посоката на най-малкото съпротивление, което избира имунната система, за да ни защити по най-добрия начин. В такъв случаи, болестта е само една &ndash; и това е разстройството на жизнената сила, което се изразява в различни оплаквания на различните нива, според конституционалните слабости на индивида. Ето защо в Баховата терапия е по-важен индивидуалния подход в лечението и тук вниманието се насочва не към болестта, а към болния. Разбере ли веднъж човек разликата между болест и симптом, отношението му спрямо болестта веднага ще се промени. Той вече няма да гледа на симптома като на най-големия си враг, а ще открие в негово лице партньор, способен да му помогне да превъзмогне истинската болест. Ако послушаме и поговорим със симптомите, те ще се превърнат в учител, който ни помага да се грижим за собственото си развитие. Те ни показват темата, която трябва да интегрираме в съзнанието си. Изцелението настъпва изключително вследствие на преобразуване на болестта, чрез разширяване на съзнанието, а не чрез победа над симптома. Болестта не е пречка, изникнала по погрешка на пътя на човек, болестта е самият път, по който човек върви към здравето си.</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; От тук следва, че истинската причина за&nbsp;физическите болести се крие в негативните чувства, емоци, мисли и вътрешни конфликти, които разбалансират енергийното ни поле и нарушават нормалния пренос на жизнена енергия. Те обикновено стоят скрити дълбоко в нашето подсъзнание. Всяко наше преживяване се регистрира в ума и остава там. В началото обикновено е в съзнателната му част, но постепенно се измества все по-дълбоко в дълбините на подсъзнанието, където се съхранява.&nbsp;Както шлаките от физическата обмяна на веществата, натоварват храносмилателната система, така и шлаките от душевната обмяна&nbsp;пречат за преработването на емоционалните впечатления. Лечението с цветята на Бах изчиства и трансформира&nbsp;натрупаните в подсъзнанието отпадъци, които са ни затормозявали години наред. По този начин е възможна душевна пренастройка и включване на физическите сили за самолечение.&nbsp;Енергията, която досега&nbsp;е била необходима за потискане,&nbsp;се освобождава за лечение&nbsp;и творчество, като по този начин животът на индивида става по хармоничен.&nbsp;</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Още Хипократ е вярвал, че това което става в ума ни, засяга и тялото и че човек трябва да се лекува във всичките му измерения. Според него да си здрав означава да си постигнал хармония със себе си и с околния свят, а<strong>&nbsp;</strong>истинско &nbsp;и трайно изцеление може да се постигне не като се лекуват последствията, а като се отстраняват причините.</p> <h2 id="5-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6">ПРИЛОЖЕНИЕ НА ЦВЕТНИТЕ ЕСЕНЦИИ</h2> <p class="wp-block-verse"><em>Цветята на д-р Бах са подходящи за приемане от всеки един човек, готов да чуе гласа на сърцето си и това, което има да му каже неговата душа. Цветята на д-р Бах са за всеки, който е готов да заживее в хармония, здраве и любов. С тяхна помощ ние разбираме кои са грешните умствени модели, които водят до проявлението на болестта, а това е пътя към истинското изцеление. <strong>"Те не лекуват пряко болестта, а чрез висшите трептения проникват в нашето Висше Аз, в което болестта се стапя като сняг на слънце. Няма истинско излекуване без нагласа към душевен мир и вътрешно чувство на щастие." </strong>- д-р Едуард Бах</em></p> <p></p> <div id="section-g25205b" class="wp-block-gutentor-e6 section-g25205b gutentor-element gutentor-element-image"> <div class="gutentor-element-image-box"> <div class="gutentor-image-thumb"><img class="normal-image" src="https://zdravisimo.bg/wp-content/uploads/2021/03/4.-Prilojenie-1.jpg" /></div> </div> </div> <p></p> <p><strong><em>Системата от&nbsp;цветни есенции на д-р Бах е метод за лечение на&nbsp;психо-емоционални състояния и&nbsp;може да се употребява в многобройни житейски ситуации:</em></strong></p> <ul> <li><em><u>в критични периоди, свързани с промяна:</u></em>&nbsp;бременност, раждане, тръгване на градина и училище, пубертет, кандидатстване в учебно заведение, явяване на изпити, избор на кариера, смяна на дом, започване на нова&nbsp;работа, създаване на семейство,&nbsp;менопауза и предменструален синдром, пенсиониране и др.</li> <li><em><u>при негативни емоционални състояния, свързани със:</u></em>&nbsp;стрес, страхове и фобии, чувство на несигурност, комплекс за малоценност, самотност, прекалена чувствителност, отчаяние, тъга и меланхолия, апатия и депресия, безпокойство, безсъние, преяждане, умствена и физическа умора, ревност, избухливост, гняв, напрежение, пристрастяване, поведенчески разстройства, невроза и психоза, натрапливи мисли,&nbsp;безпокойство, тикове&nbsp;&nbsp;и др.</li> <li><em><u>при нужда от по-добра адаптация при:</u></em>&nbsp;липса на естествена приятелска среда, затруднено общуване, изоставане в развитието, проблемни отношения в работата и семейството, хиперактивност и нетърпение, пристрастяване към различни вещества, разсеяност и липса на концентрация,&nbsp;и др.</li> <li><em><u>при преживяни душевни травми, като:&nbsp;</u></em>раздяла или загуба на близки, криза в семейството, уволнение или провал в бизнеса, развод,&nbsp;малтретиране, катастрофа, уплаха&nbsp;и др.</li> <li><em><u>по време на възстановителен период след:</u></em>&nbsp;химио и лъчетерапия, операция,&nbsp;дълго залежаване, рехабилитация, престой в болница, рентгеново лъчение,&nbsp;продължителна&nbsp;диета&nbsp;и др.</li> <li><em><u>като спомагателно лечение при хронични физически болести:</u></em>&nbsp;различни кожни обриви &ndash; невродермит, псориазис, дерматит, алергии, сенна хрема, акне, астма, проблеми с кръвното налягане и стомашно-чревния тракт,&nbsp;&nbsp;световъртежи и замайване, и др.</li> <li><em><u>в начален стадий на остри вирусни заболявания:</u>&nbsp;</em>хрема, кашлица, бронхит, настинка, главоболие, повръщане и разстройство, и др. Цветята рехармонизират и подсилват имунната система, за да има достатъчно сили, за да се справи с вируса.</li> </ul> <p></p> <h3 id="6-">БРЕМЕННОСТ И РАЖДАНЕ</h3> <pre class="wp-block-verse">"Длъжността родител е божествена служба и трябва да бъде уважавана като такава, а дори и повече от кой и да е друг дълг, който ще ни се наложи през живота" </pre> <p></p> <div id="section-gcbca87" class="wp-block-gutentor-e6 section-gcbca87 gutentor-element gutentor-element-image"> <div class="gutentor-element-image-box"> <div class="gutentor-image-thumb"><img class="normal-image" src="https://zdravisimo.bg/wp-content/uploads/2021/03/4.1-Bremennost-scaled.jpg" /></div> </div> </div> <p></p> <p>Бременността е идеалното време за приемане н&shy;&shy;&shy;&shy;а есенциите, тъй като спокойната и щастлива психическа нагласа е от изключителна важност за лесното и безболезнено раждане, както и за състоянието на детето. Те ще помогнат на бъдещата майка да овладее умението за отпускане,&nbsp; да контролира колебанията в настроението и емоциите си и да се подготви успешно за предстоящите промени.</p> <p>Бременността е естествено състояние, но понякога настроенията се променят по-често от обикновено, майката е емоционално нестабилна или е налице голяма доза страх, свързан с предстоящото раждане. Някой жени разцъфтяват по време на бременността, докато други са отчаяни от естествените промени, настъпващи във външния им вид. Есенциите ще им помогнат да приемат формата на тялото си и да се чувстват по-спокойни от това, как ги възприемат околните.</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Повечето майки стават нервни и неспокойни с наближаването на термина. Те усещат физическо и психическо напрежение, дори ако преди това са се чувствали спокойни и щастливи. Цветните есенции могат да бъдат от изключителна полза, приемани няколко седмици преди началото, както и по време на раждането. Те ще въздействат на майката, която в този ден ще се чувства по-спокойна, релаксирана и уверена в себе си. По този начин ще й помогнат за по-лесно и безболезнено разкритие, &nbsp;за хармонично протичане на целия процес, който да остави в нея приятни спомени и удовлетворение. Опитът показва, че Капките за Спешна помощ са много ефикасни в този случай. Родилките, които са вземали тези капки, обикновено раждат по-лесно и се възстановяват по-бързо.</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Последните седмици от бременността и първите месеци след раждането са трудни и изтощителни, но от друга страна носят толкова радостно очакване, щастие и онази безценна връзка между майката и детето. Тази връзка започва от зачатието, става все по-осъзната по време на бременността, докато се превърне в съвсем очевидна след раждането.</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Разбира се, бъдещите майки не са единствените, на които им е трудно по време на бременността и след това. Татковците също страдат, както и по-големите братя и сестри. Всички в семейството трябва да се справят с промяната, затова есенциите могат да помогнат на цялото семейство, когато бебето пристигне и преобърне къщата с главата надолу.</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Есенциите ще помогнат на братята и сестрите, които изпитват ревност или гняв към бебето; на децата, които вече не се радват на цялата любов в семейството и се чувстват отхвърлени; на майките, които усещат, че временно няма да могат да се справят с допълнителните си задължения и чувстват физическа умора.</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; След раждането есенциите ще намерят приложение във възстановителния период на майката, като се погрижат да премине с лекота през следродовата депресия, умората и изтощението от раждането, и не на последно място ще са от полза в адаптацията с новото човешко същество.</p> <h3 id="7-">БЕБЕТА И ДЕЦА</h3> <p class="wp-block-verse"><em>"Правилно разбрана, привилегията да бъдем родители е една от най-великите божествени привилегии. Да бъдем родители означава да дадем на една млада душа възможността да дойде във физическото си тяло на тази планета, за да може да се развие. Също така означава да бъдем, колкото се може повече духовни, умствени и физически водачи на душата в първите й години, както и да се грижим за нея." д-р Едуард Бах </em></p> <p></p> <div id="section-g64f4c8" class="wp-block-gutentor-e6 section-g64f4c8 gutentor-element gutentor-element-image"> <div class="gutentor-element-image-box"> <div class="gutentor-image-thumb"><img class="normal-image" src="https://zdravisimo.bg/wp-content/uploads/2021/03/beautiful_girl_play_child_grass_flowers_baby_childhood_happy_dog_mood_1680x900.jpg" /></div> </div> </div> <p>Всяко едно раждане, дори и добре протекло е травма за бебето. Преминаването в материалния свят за всяко едно бебе е стрес и ключът към множество заболявания в по-късна възраст се крие точно там. Затова е добре на всяко бебе веднага след раждането да се даде Спасителна смес или само Витлеемска звезда и Орех. Капките на д-р&nbsp;Бах са вълшебни в изчистването на родилната травма на бебето и приспособяването му към живота. Тъй като нежното създание е толкова отворено към тези фини вибрации е достатъчно да му се сложат няколко капки само върху устните, бузките или фонтанелата. Може да добавите няколко капки във ваничката за къпане или да напръскате леглото с пулверизатор. Реакцията на бебетата може да бъде наистина изумителна. Много често те заспиват дълбоко, спят по-спокойно и обикновено се подобряват по-бързо.</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; В първите 2-3г. от живота си децата са така енергийно свързани с родителите си, че не може да се разделят на два отделни случая. Даже понякога се налага да се започне лечение първо с родителя, тъй като много често проблемите на детето са отражение на родителя и само съвместното лечение ще доведе до успешен резултат. В началните месеци майката и бебето са симбиозно свързани един с друг и често имат нужда от едни и същи цветя. Докато бебето се кърми, то обикновено няма нужда от своя собствена комбинация, тъй като поема енергийните импулси на цветята с майчиното мляко. Когато детето започне да показва първите индивидуални черти на характера, е необходим прием на индивидуална комбинация.</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Децата са нашето огледало! Възрастните от най-близкия кръг на детето влияят върху неговото поведение, емоционално състояние,&nbsp; чувствата и общото му усещане за принадлежност. Например когато родителите са много изнервени, уморени, страхуват се или са прекалено загрижени за детето, те също могат да се възползват от предимствата на цветните есенции, за да се хармонизират с вибрационната енергия на детето.</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Биологичните проблеми, които се появяват в децата се коренят във вътреутробното им развитие, процеса на раждане и първите седем години след това. Практически това са психологическите конфликти на техните родители. Затова много проблеми могат да бъдат избегнати, ако използваме Цветята на Бах през бременността и в първите години на детето. Децата са по-близо от възрастните до своето по-висше Аз, затова и те реагират по-бързо. Много деца имат интуитивен усет кога да вземат капките си. Те не разсъждават особено върху въздействието им и не се съпротивляват на помощта, която им оказва лечението. Те просто искат да се чувстват щастливи. Родителите, които редовно дават цветни есенции на децата си, забелязват разликата между тях и техните връстници. Те развиват по-голяма способност да се изразяват емоционално, по-любопитни са и сякаш имат повече кураж да изследват света. &nbsp;</p> <p><em><u>Цветята на Бах са безценен помощник за всеки един етап от развитието на детето:</u></em></p> <p></p> <section id="gm8520658" class="wp-block-gutentor-m4 section-gm8520658 gutentor-module gutentor-advanced-columns"> <div class="grid-container"> <div class="grid-row"> <div id="col-gm0469a3" class="wp-block-gutentor-m4-col col-gm0469a3 gutentor-single-column grid-lg-6 grid-md-12 grid-12"> <div id="section-gm0469a3" class="section-gm0469a3 gutentor-col-wrap"> <ul id="block-99fa4cf2-ecd1-4afd-a2eb-9c848c941293"> <li><em>отбиване</em></li> <li><em>рефлукс</em></li> <li><em>колики при новородено</em></li> <li><em>при поникване на зъбки</em></li> <li><em>махане на памперса</em></li> <li><em>заекване и дислексия</em></li> <li><em>алергии и астма</em></li> <li><em>липса на апетит</em></li> <li><em>нощно напикаване</em></li> <li><em>нерешителност</em></li> <li><em>падания и травми</em></li> </ul> </div> </div> <div id="col-gmc7155c" class="wp-block-gutentor-m4-col col-gmc7155c gutentor-single-column grid-lg-6 grid-md-12 grid-12"> <div id="section-gmc7155c" class="section-gmc7155c gutentor-col-wrap"> <ul> <li>срамежливост и ниско самочувствие</li> <li><em>предразположеност към инфекции</em></li> <li><em>тръгване на ясла и детска градина</em></li> <li><em>страх от детски филми, герои или животни</em></li> <li><em>страхове от тъмното и нощни кошмари</em></li> <li><em>нежелание да посещава учебно заведение</em></li> <li><em>преодоляване на криза от ревност, заради ново братче или сестриче</em></li> <li><em>синдром на дефицит на вниманието и хиперактивност</em></li> </ul> </div> </div> </div> </div> </section> <p></p> <p>Децата имат специална нужда от майчинските сили на природата, които откриваме в цветята. Можем да ги наречем &ldquo;мляко за детската душа&rdquo;. Тъй като Баховите есенции действат меко и никога не предизвикват странични реакции, а наред с това нямат никакъв определен вкус, те могат да се дават абсолютно безопасно на бебета и деца от всички възрасти. Дозата е същата, както при възрастните, т.е 4 пъти дневно по 4 капки. Бебетата реагират най-добре, когато получават дневните си дози, когато са доволни, особено след хранене. Помнете, че Баховите есенции са безвредни, но увеличаването на дозата не повишава тяхната ефективност!</p> <p></p> <h3 id="1b7d3ed9003d">ТИЙНЕЙДЖЪРИ</h3> <p>Да се отгледат щастливи, здрави и добри деца е нелека задача за родителите. Процесът на израстване е труден за някои деца заради неспирния поток от емоции, с които трябва да се справят. Като че ли най-много се нуждаят от помощ тези, които са твърде чувствителни и не споделят какво ги тормози отвътре. Но дори и тези, които са по-силни, уверени и борбени, също трябва да се научат да използват умствените, физическите и емоционалните си умения и да ги усъвършенстват.</p> <p>Юношеството е изключително труден период, пълен с предизвикателства както за детето, така и за родителите. Цветята на Бах са естествено и напълно безопасно средство, с което могат да се подпомогнат тези етапи на растеж и развитие. Трябва изрично да се подчертае, че цветните есенции развиват и укрепват тези добродетели, от които имат нужда децата, така и родителите.</p> <p>Юношите реагират много бързо на лечението, тъй като още на са създали устойчиви навици и модели на поведение като възрастните. Добре е да предотвратим появата на вредни привички или да ги отстраним, докато още не са се затвърдили.</p> <p>Често родителите не забелязват отрицателните емоционални състояния на децата. Традиционната представа, че са &ldquo;малки и нищо не разбират&rdquo; или &ldquo;бързо ще забравят всичко&rdquo; е дълбоко погрешна. Тийнейджърите, също като възрастните, могат да преживяват сериозни емоционални проблеми, но имат много по-малко възможности да се защитят &ndash; всъщност само една: да се стараят да не мислят какво им се е случило. Страх от раздяла, свръхчувствителност, всевъзможни забрани &ndash; всичко това може да се превърне в стрес или емоционално сътресение за детето. А в много случаи емоционалния дистрес на нашите деца, така и остава неразпознат. Основния проблем е, че децата не могат да изразяват преживяванията си с думи. Те катo че ли &ldquo;замират&rdquo; и поведението им изглежда нормално, както винаги &ndash; това обърква възрастните, които смятат, че &ldquo;децата не разбират или че им е все едно&rdquo;.</p> <p>Много от тях страдат от стрес и страх. Тези, които не искат да обременяват родителите си със своите грижи, предпочитат да си излеят душата пред чужди хора. Например тези, които са тормозени в училище. В цветните есенции има специални капки за ученици, както и такива които отстраняват лоши навици. На децата им е невъзможно да работят и да се учат нормално, когато са в нарушено емоционално състояние. Тези разстройства се забелязват и в ежедневието, защото страдат не само висшите психични функции &ndash; мислене, внимание, памет &ndash; но и физическите процеси и автоматизми.</p> <p></p> <div id="section-gab7614" class="wp-block-gutentor-e6 section-gab7614 gutentor-element gutentor-element-image"> <div class="gutentor-element-image-box"> <div class="gutentor-image-thumb"><img class="normal-image" src="https://zdravisimo.bg/wp-content/uploads/2021/03/3.3-Juno6i.jpg" /></div> </div> </div> <p></p> <p>За успеха на лечението е много важно как обясняваме тази система на тийнейджърите, защото есенциите няма да действат, ако те не ги вземат. Не можем да ви посъветваме какви думи да използвате, защото хората са различни. Най-важното е да се вслушате в сърцето си и да сте наясно с мотивите си, когато им давате есенциите си, защото децата разгадават много точно възрастните и реагират по съответния начин. Ако мотивите ви произлизат от желанието за контрол и коригиране на поведението им, те ще се разбунтуват и ще превърнат приемането на есенциите в същата битка, която водите с тях за облеклото или домашните. Ако ги съдите и критикувате, те ще виждат в препоръките ви още едно доказателство, че с тях нещо не е наред и че трябва да бъде поправено. Опитите ви да им помогнете ще подкопаят още повече тяхното крехко самочувствие, толкова типично за тази възраст. Ако подходите с любов и приемане обаче, това само по себе си ще превърне в част от лечението. Добре е да споделите накратко с тях, как на вас лично есенциите са ви помогнали да се справите с вашите проблеми. Ако детето иска да говори, изслушайте го как са му подействали есенциите, без да му натяквате непрекъснато да ги взема, не се намесвайте в личното му пространство и в лечебния процес. Най-важно е уважението! За подрастващите е трудно да уважават някого, който не ги уважава.</p> <p>По време на тази фаза в развитието на детето, есенциите на д-р Бах могат да бъдат техен верен спътник във всеки един момент: уравновесяване на силните промени в настроението, типични за тази възраст. Родителите често са част от душевния конфликт на младите хора и не могат да преценят обективно ситуацията. Точно тогава младия човек започва да се изявява като личност, да иска определени неща и много често е възпрепятстван от родителя, който пък ги смята за неподходящи. В други случаи тийнейджърите са объркани и не знаят посоката в живота си &ndash; какво да предприемат, какво да учат и накъде да тръгнат. Трети пък за първи път се сблъскват с противоположния пол и изживяват любовни разочарования.</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; На всички тях Цветята на Бах помагат меко и постепенно да отстранят емоционалните си дисбаланси и да си върнат състоянието на комфорт и спокойствие.</p> <h3 id="7d0080c66657">ДОМАШНИ ЛЮБИМЦИ</h3> <p>Много хора са открили ползата от Баховите есенции за животните и растенията. Животните са чувствителни същества и са подвластни на емоционални проблеми като повечето от нас! Те също могат да се чувстват изплашени, нервни, ядосани, нетърпеливи, сънливи; също могат да искат да ги оставим на мира или напротив, непрекъснато да се нуждаят от внимание. Всяко животно е уникално живо същество и всички ние сме еднакви по своята дълбока същност!</p> <div id="section-g470e20" class="wp-block-gutentor-e6 section-g470e20 gutentor-element gutentor-element-image"> <div class="gutentor-element-image-box"> <div class="gutentor-image-thumb"><img class="normal-image" src="https://zdravisimo.bg/wp-content/uploads/2021/03/3.4-Jivotni-1.jpg" /></div> </div> </div> <p></p> <p>При животните също могат да се наблюдават ясно изразени характери и състояния, като например страх, доминиране, агресивност, резервираност или напротив, търсене на внимание. Кучетата, котките и конете реагират прекрасно на цветните есенции. Те помагат, когато животните се страхуват от гръмотевици; да не бъдат оставени сами; когато са нервни или кисели. Наблюдават се добри резултати при свръхактивни кучета, плашливи котки, новородени малки и в много други случаи.</p> <p>Затова, когато домашния ни любимец страда и е болен, капките са голям подарък за него. Животните обичат да вземат капки и реагират изключително бързо, затова и продължителността на лечение е по-кратка. При тях има тясна връзка между психологическата дисхармония и органичните проблеми. Когато животното не показва реакция към комбинацията е препоръчително да се обърне внимание на хората в най-близкото му обкръжение. Често то отразява конфликтите между другите хора около него. Подобно на връзката майка &ndash; дете, животното и собственика му споделят енергийна връзка, която е много чувствителна към всякакви промени.</p> <p>Капките може да се дават директно върху езика, или смесени с водата му. Те обаче ще имат резултат, ако проблема на животното не е следствие от физическа причина. Цветята не могат и не се опитват да заместят ветеринарното лечение!</p> <h3 id="efae61a878ab">ПРОФИЛАКТИЧНО ПРИЛОЖЕНИЕ</h3> <p>Повечето хора не се сещат да използват Баховите есенции, когато не са болни. А тe със сигурност могат да бъдат полезни за оформяне на характера, за развитие на личността и за постигане на съвършено здраве. Есенциите въздействат върху емоциите, а емоциите от своя страна върху физическото здраве. Последните също така са индикатор за физическото благополучие, тъй като всеки емоционален дисбаланс и всяко нехармонично състояние са просто предупреждение, че ще последва дисбаланс и във физическото тяло. Ако балансираме емоциите навреме, ще предотвратим физическия дисбаланс, преди той да се е проявил като болест. Профилактиката със сигурност е за предпочитане пред лекуването на болестта, но за съжаление повечето хора не обръщат нужното внимание на простите, но безпогрешни емоционални сигнали, които отразяват промяната в настроението или психическата нагласа. Лечебният метод на д-р Бах е толкова безопасен и сигурен, че всеки интелигентен човек може да го използва веднага, с гарантиран резултат и съвсем безвредно. Дори погрешно предписана есенция не може по никакъв начин да ни навреди или да предизвика каквато и да е странична реакция.</p> <p></p> <div id="section-g6ff289" class="wp-block-gutentor-e6 section-g6ff289 gutentor-element gutentor-element-image"> <div class="gutentor-element-image-box"> <div class="gutentor-image-thumb"><img class="normal-image" src="https://zdravisimo.bg/wp-content/uploads/2021/03/4.5Profilakti4no-prilojenie.jpg" /></div> </div> </div> <p></p> <p>Всъщност профилактиката и предотвратяването на болестите би трябвало да бъде една от главните цели на Баховата терапия. Болестта е физическа проява на негативните емоционални състояния, които възпрепятстват развитието на характера, а тъкмо развитието на личността е основната причина, поради която сме тук, на тази Земя. Есенциите са предназначени за онези, които наистина желаят да преодолеят препятствията, спъващи техния напредък, за да придобият такива ценни качества, като храброст, толерантност, доброта, разбиране и покой на ума. Препятствия винаги ще има, затова само чрез тяхното преодоляване ние можем да напредваме. За щастие Баховите есенции ни помагат да се справим с практическата страна на ежедневието и взаимоотношенията с близките, колкото и да ни е трудно понякога. Могат дори да ни помогнат да възстановим връзки, които по някаква причина са били прекъснати или са ни правили нещастни.</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Баховите есенции могат да ни бъдат изключително полезни в процеса на преобразуване на негативните страни от характера ни. Те ни дават сила да ги извадим на повърхността и да се освободим от властта им. Наред с основните черти в характера ни, които ни влияят най-силно, понякога изпадаме в различни преходни и непостоянни състояния, които също ни въздействат, макар и за по-кратко време. Ако се справим навреме с лошото настроение, можем да предотвратим някое физическо заболяване или по-тежко емоционално състояние, защото както казва д-р Бах &ldquo;болестта не е нищо друго, освен затвърждаване на умствената нагласа&rdquo;. Струва си да се вземем в ръце и да преодолеем емоционалните и психическите си проблеми! И това е важно не само по отношение на физическото си израстване, но и на нещо по-важно &ndash; духовното ни израстване!</p> <p>Така както настроението ни посочва правилното лечение на болестта, по същия начин то може да ни предупреди отрано за някои бъдещи оплаквания и да ни помогне да ги спрем. Преди да са се появили повечето оплаквания, обикновено има период, през който се чувстваме &ldquo;не съвсем в ред&rdquo; или &ldquo;капнали от умора&rdquo;. Това е подходящото време да лекуваме общото си състояние, да влезем във форма и да попречим на проблема да се задълбочи.</p>

Сравнение на продукти

Нашият онлайн магазин използва така наречените „Бисквитки“ Научете повече за нашата политика за поверителност и нашата политика за Бисквитки